Collectie: Biologische thee

Biologische thee of organische thee is geen vanzelfsprekendheid. Wat raar klinkt want het is tenslotte een natuurproduct. De manier van verbouwen en telen zorgt voor het verschil.

Biologisch geteelde thee wordt namelijk verbouwd zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals kunstmest en pesticiden. Vaak kiezen producerende boeren voor natuurlijke mest die afkomstig is van planten of boerderijdieren. Dit is beter voor het milieu, omdat bodemvervuiling hierdoor wordt voorkomen. De vermelding 'biologisch' is daarom een waardering voor de theeproducenten die dat wel doen. 

We worden in deze huidige tijd stilletjes aan kritischer op de inhoud van een product (en terecht!), gaan bewuster om met de natuur (eindelijk...) en verantwoord ondernemen wordt gewaardeerd (think green).